DX6i calib

Kalibrace křížových ovladačů DX6i

Časem používání mé DX6i jsem narazil na potřebu nakalibrovat křížové ovladače na DX6i. Kalibrace se povedla podle návodu, který jsem našel tady na netu a mimochodem není úplně správný. Návod obsahuje faktické chyby a je smutné, že ho i s chybami obšlehly české stránky :-) O správný návod se teď podělím.

Vstup do skrytého menu. Vysílačku vypněte a všechny přepínače, kromě MIX/TH HOLD dejte do polohy 0. Přepínač MIX/TH HOLD dejte do polohy 1. Oba vodorovné trimy přidržte směrem k vypínači (power button) a vysílačku zapněte. Dokud budete trimy držet, uvidíte informace o verzi. Když trimy pustíte, dostanete se do kalibračního menu.

Měli by jste vidět toto (čísla jsou u každé vysílačky trošku jiná, písmenka budou stejná)...

kalibrace-DX6i-1

Vysvětlivky zobrazených písmen:
T - plyn (throttle)
A - křidélka (ailerons)
E- výškovka (elevator)
R - směrovka (rudder)

U - horní poloha páčky (up)
M - střední poloha páčky (middle)
D - dolní poloha páčky (down)

Jednotlivé přepínače umožňují vstup do jednotlivých sekcí kalibrace.
Přepínač (AIL/DR) kalibruje (U - horní polohu páčky (up)
Přepínač (FLAP/GYRO) kalibruje (M - střední polohu páčky (middle)
Přepínač (ELEV D/R) kalibruje (D - dolní polohu páčky (down)
Pokud tedy například přepínač AIL/DR dáme do polohy 1, vysílačka se přepne na kalibrování horních poloh křížových ovladačů. Při přepnutí přepínače zpět do polohy 0 se vysílačka přepne zpět na základní kalibrační menu.

Jdeme kalibrovat. Přepínač AIL/DR dáme do polohy 1, vysílačka se přepne na kalibrování horních poloh křížových ovladačů.

Takto (čísla u jiné vysílačky budou opět trošku jiná)...

kalibrace-DX6i-2

Pohneme s páčkami do krajních poloh. Na displeji se budou měnit čísla, zobrazí se vždy to nejvyšší...

Stejně postupujeme s přepínačem FLAP/GYRO, kterým nakalibrujeme střední polohu páčky a přepínačem ELEV D/R, kterým nakalibrujeme dolní polohu páčky.

Uložení nakalibrovaných hodnot:
Přejdeme do základního kalibračního menu (přepínače AIL/DR, FLAP/GYRO a ELEV D/R jsou v poloze 0), přepínač MIX/TH HOLD dáme do polohy 0 a zmáčkneme roller. Vysílačka třikrát pípne a nová data jsou uložena. Zároveň se zobrazí servo monitor, kde zrovna můžete zkontrolovat správnost kalibrace.

Reset původních hodnot:
Jen upozorním, že pokud jste už nějaké nakalibrované hodnoty uložily, obnoví se tyto poslední uložené hodnoty, ne původní tovární hodnoty.
V základním kalibračním menu dáme přepínač MIX/TH HOLD do polohy 0 a zpět do polohy 1. Obnoví se poslední uložené hodnoty.

Související nebo podobné články:

Napsat komentář

Vyplnění jména je nepovinné.
Komentář bude automaticky zveřejněn po kontrole antispamovým filtrem.