Predjizdeni3

Podélná čára souvislá a dvojitá podélná čára souvislá nejsou zákaz předjíždění !!!

Mezi řidiči bohužel stále panuje mylná představa, že podélná čára souvislá a dvojitá podélná čára souvislá znamenají zákaz předjíždění, což jednoduše není pravda. Dále v článku si tento problém rozebereme.

Co tedy ve skutečnosti znamená podélná čára souvislá?
Podélná čára souvislá je vodorovné dopravní značení (značení přímo na silnici) označované jako V1a.

Definice této značky je následující:
Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
Tuto čáru tedy smím přejet, pokud například odbočuji na polňačku nebo na jiné místo mimo silnici.
V1a

 

 

 

 

 

 

 

Co tedy ve skutečnosti znamená dvojitá podélná čára souvislá?
Dvojitá podélná čára souvislá je vodorovné dopravní značení (značení přímo na silnici) označované jako V1b.

Definice této značky je následující:
Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění. Není tedy možné přes tuto čáru přejet například pokud bych chtěl odbočit na polňačku nebo na jiné místo mimo silnici.

V1b

 

 

 

 

 

 

 

Pokud tedy řidič na těchto značkách předjede jiné vozidlo, dopustí se dopravního přestupku, za který hrozí pokuta do 2 000 kč bez ztráty bodů a dalších sankcí. V tomto případě totiž řidič neporušil zákaz předjíždění, za který by jinak hrozila ztráta řidičského průkazu na 6 - 12 měsíců, pokuta 5 000 - 10 000 kč a 7 bodů.

Jaké dopravní značky tedy doopravdy znamenají zákaz předjíždění?
Jedná se jen a pouze o tyto dva případy svislých dopravních značek:

Svislá dopravní značka B21a.
Definice této značky je:
Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo.
B21a

 

 

 

 

 

Svislá dopravní značka B22a.
Definice této značky je:
Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.
B22a

 

 

 

 

 

Pokud tedy řidič na této značce předjede jiné vozidlo, dopustí se dopravního přestupku zákaz předjíždění, za který hrozí ztráta řidičského průkazu na 6 - 12 měsíců, pokuta 5 000 - 10 000 kč a 7 bodů.

Příklady výše se týkají pouze dopravního značení. Dále pro úplnost zdůrazňuji, že řidič nesmí předjíždět ani v následujících případech, které žádná značka neupravuje:
a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí
b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet
c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích
d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi
e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy
f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí
1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1
2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku
3. na hlavní pozemní komunikaci
4. na křižovatce s řízeným provozem
g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním

Pokud tedy řidič poruší tato pravidla, dopustí se dopravního přestupku zákaz předjíždění, za který hrozí ztráta řidičského průkazu na 6 - 12 měsíců, pokuta 5 000 - 10 000 kč a 7 bodů.

Obviní li vás tedy policie z porušení zákazu předjíždění na plné souvislé nebo na plné souvislé dvojité čáře, braňte se. Dle zákona máte 100% šanci na úspěch.

Související nebo podobné články:

Napsat komentář

Vyplnění jména je nepovinné.
Komentář bude automaticky zveřejněn po kontrole antispamovým filtrem.